Polityka Prywatności aktualizowana 25.11.2021

Przetwarzanie danych osobowych przez Embassy 

 

Jako Embassy Bikes Sp. Z o.o. (dalej: Embassy), jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich bezpieczeństwo i możemy je wykorzystać tylko za Państwa zgodą i zgodnie z prawem.

W związku z wejściem w życie nowych europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, rozpoczynamy proces zbierania zgód od użytkowników na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące zasad gromadzenia Państwa danych (tzw. polityka prywatności). Informacje są przedstawione, dla Państwa wygody, w prostym i łatwo zrozumiałym języku. Gdyby pewne kwestie wymagały doprecyzowania, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail podany na dole.

 

 • Cel przetwarzania danych
 • Jakie dane nam Państwo przekazują
 • Komu przekazujemy Państwa dane
 • Dodatkowe dane
 • Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
 • Przysługujące Państwu uprawnienia
 • Jak chronimy Państwa dane
 • Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

1) Pozyskane dane będą wykorzystywane jedynie w celu zawarcia i realizacji łączącej nas umowy przez okres jej trwania oraz przez czas jej realizacji. Korzystanie z naszego serwisu (strony www.roweryembassy.pl) nie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

2) Uzyskane za Państwa zgodą dane użyjemy w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

 1. a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (np. paragon),
 2. b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
 3. c) dodatkowo, w razie wyrażenia takiej zgody – na przesyłanie Państwu ważnych informacji o realizowanym zamówieniu.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury czy jej korekty, czyli w związku z realizacją obowiązku prawnego;
 • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. regulacje podatkowe;
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych.

3) Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń.

4) Marketing bezpośredni – będziemy Państwu przekazywać informacje o Embassy, dostępnej ofercie i promocjach. Te informacje mogą być przekazywane jedynie za Państwa zgodą oraz z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

5) Wsparcie i dostosowanie obsługi w oparciu o dane o wybranych przez Państwa produktach, o dotychczas złożonych reklamacjach czy innych ważnych kwestiach - przez czas trwania umowy.

6) Nie profilujemy i nie zamierzamy profilować danych, które od Państwa uzyskalismy

 

W celu zawarcia umowy z Embassy wymagamy podania przez Państwa danych w ramach formularza on-line (np. dane do dostawy, dane do faktury i numer telefony). Dane, które gromadzimy i przetwarzamy są związane z realizacją umowy i wynikających z niej obowiązków. Nie gromadzimy i planujemy gromadzić danych wrażliwych.

Podczas korzystania z naszego serwisu możecie Państwo wyrazić zgodę na korzystanie z danych, wówczas wykorzystamy informacje dotyczące Państwa adresu IP, informacji wykorzystywanych przez Google Analytyics (zobacz podpunkt „Google Analytics”) oraz przesyłania tzw. Cookies (zobacz podpunkt „Cookies”). Korzystanie z tych danych może się odbywać jedynie za Państwa zgodą.

Embassy oferuje również dostęp do newslettera, który umożliwia przesyłanie Państwu informacji w. W celu korzystania z newslettera muszą Państwa podać swój adres e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych (zobacz podpunkt  Zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną).

Embassy może przekazać Państwa podmiotom wykonującym w naszym imieniu pewne czynności (wymienieni poniżej), te podmioty będą przetwarzały Państwa dane jedynie w celu realizacji obowiązków określonych w punkcie 1 powyżej

 • Podmioty przetwarzające dane:
  • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne lub udostępniające wykorzystywane przez nas narzędzia związane z zawarciem i realizacją umowy
  • Podmioty dostarczające przesyłki i obsługujące korespondencję, ale jedynie w zakresie służącym do realizacji umowy
  • Podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, podatkowe, rachunkowe, badawcze, które działają na nasze zlecenie i są zobowiązane do ochrony danych osobowych
 • Inni administratorzy danych:
  • Podmioty realizujące obsługę klienta w naszym imieniu (w tym prowadzący działalność pocztową lub kurierską)
  • Podmioty obsługujące płatności i sprawy związane z zapłata za towary i usługi

 

W celu wykonania umowy możemy wejść w posiadanie danych dotyczących zrealizowanej płatności (np. bank, numer rachunku, sposób płatności). Te dane są zbierane jedynie w celu ustalenia faktu dokonania płatności i nie posłużą nam do prowadzenia działań marketingowych. Dane te są objęte tajemnicą, a Embassy posiada system ich zabezpieczenia.

Dane dotyczące płatności mogą posłużyć do spraw związanych z płatnościami, np. zwroty , wzajemna rozliczenia lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazać Państwa danych poza EOG.

W każdej chwili możecie  Państwo złożyć do Embassy wniosek o:

 • Sprostowanie danych
 • Usunięcie danych
 • Ograniczenie przetwarzania
 • Dostęp do danych i kopię zebranych danych
 • Przeniesienie danych do innego administratora (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

Wykonanie tych praw może się odbyć przez zgłoszenie wniosku:

 • Osobiście lub pisemnie pod adresem: Embassy Bikes Sp. Z o.o., ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa
 • Elektronicznie przez wysłanie wiadomości e-mail: store@embassybikes.pageart.dev

W razie braku reakcji z naszej strony lub niezadowalającego sposobu rozpatrzenia Państwa wniosku przysługuje Państwu skarga do tzw. Organu Nadzorczego, którym na terytorium Polski jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2

00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@giodo.gov.pl

Dostęp do naszej strony www, sklepu internetowego oraz innych zasobów Embassy odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu SSL, który podnosi jakość ochrony transmisji danych w sieci Internet i bezpieczeństwo powierzonych nam informacji. Przekazane przez Państwa dane przechowywane przez Embassy z zachowaniem norm bezpieczeństwa, które są zgodne z  wymagania polskiego prawa.

 

 • Cookies - Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu . Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.
 • Zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną - każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera-informacji handlowej. Wciągnięcie na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu. Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową. Po odwołaniu adresu e-mail zostanie natychmiast usunięty z bazy prenumeraty.
 • Kolekcjonowanie danych Analytics - Strona korzysta z funkcji Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych: remarketingu, raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracji narzędzia DoubleClick Campaign Manager oraz raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics. Istnieje możliwość zrezygnowania przez użytkowników z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.
 • Protokół SSL - standard przesyłania danych za pomocą sieci Internet, który zakłada kodowaną transmisję danych w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania.
 • IP – adres nadawany każdej jednostce podłączonej do Internetu. Jest to indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer, smart-phone lub inne urządzenie. Adresy IP to ciąg liczb, które mogą być na stałe związane z danym urządzeniem lub przydzielone mu na dane połączenie.

REJESTRACJA NOWEGO KONTA

Masz już konto?
Zaloguj się zamiast lub Resetuj hasło